naar het programma

foto van spreker Chris Reijmers

Chris laat de toehoorders op een praktische wijze kennis maken met de uitgangspunten van de Algemene verordening gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 moet worden nageleefd.

Naast de verplichtingen van een verwerkingsverantwoordelijke zal hij aandacht besteden aan de positie van de webmaster als verwerker van persoonsgegevens en de risico’s bij het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Welke eisen worden er gesteld aan de webmaster bij het verwerken van persoonsgegevens?

Hij zal daarbij uitgebreid aandacht besteden aan het belang van een verwerkersovereenkomst die de webmaster moet afsluiten met zijn opdrachtgever en de onderdelen waarover schriftelijke afspraken moeten worden gemaakt. In dat licht bezien zal hij ook aandacht besteden aan het onderwerp datalekken.