Presentaties

Deploy strategieën

"Deploying should be a moment of joy, instead of stress", aldus Erika Heidi, pionier in PHP en Vagrant.

Deploy is een mooi kort woord voor 'Live gaan' of 'In productie'. Wat Erika bedoelt, is dat de deploy soepel moet gaan en geen fouten oplevert. Als dat wel het geval is, doe je de deploy niet op een goede manier, en wordt het een stressvol gebeuren. 

De eisen waaraan de deploy moet voldoen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Is het een nieuwe website of een upgrade van een bestaande? Zit er een webshop of ander kritisch onderdeel in of niet? Is het een hobby-site over 'Mijn eerste automobiel' of betreft het een eCommerce-applicatie die 40% van de omzet van een bedrijf realiseert?
In al deze gevallen moet de deploy een feestje zijn: er is een fase afgesloten, er kan een factuur verstuurd worden, een nieuwe fase kan beginnen.

We bekijken enkele scenario's.

Diamant sponsor

Gouden sponsor

Zilveren sponsor