Met de aankoop van een of meerdere tickets via deze website accepteer je (`koper`) de volgende voorwaarden (`voorwaarden`) van Stichting Sympathy ('organisator').

 1. Contractuele relatie

  1. Door de aankoop van een ticket ontstaat een contractuele relatie tussen de koper en de organisator.
  2. Informatie over het evenement zoals de invulling van het programma, het aantal beschikbare tickets, de ticketprijs en mogelijk betaalmethodes is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven via de website(s) van het evenement door de organisator.
  3. Door de bestelling te plaatsen en de betaling af te ronden neemt de koper het besluit deze voorwaarden te accepteren.
  4. De organisator zal de bestelling via e-mail bevestigen en ruimschoots voor aanvang van het evenement de tickets beschikbaar stellen.
 2. Prijs en betalingsvoorwaarden

  1. De ticketprijs wordt door de organisator bepaald.
  2. Het totaalbedrag is verschuldigd in elk geval bij de ontvangst van de bestelbevestiging.
  3. Een foutief ticket kan worden ingeruild voor een nieuw ticket. Het is de verantwoordelijkheid van de koper de correctheid van de tickets te controleren en tijdig een nieuw ticket te regelen bij de organisator.
  4. Alle prijzen worden weergegeven zonder wettelijke BTW omdat Stichting Sympathy is vrijgesteld van BTW. Om die reden zal een factuur zonder BTW worden toegezonden.
 3. Annulering van tickets

  1. In het geval het evenement wordt geannuleerd of uitgesteld, heeft de koper het recht op een terugbetaling, onder wettelijke voorwaarden en verplichtingen tussen de koper en de organisator.
  2. Het is de koper tevens toegestaan tot 4 weken (28 dagen) voor aanvang van het evenement de ticket(s) te annuleren met volledige teruggave van het aankoopbedrag, mits dit tijdig wordt aangevraagd via de beschikbare communicatie mogelijkheden.
 4. Slotbepaling

  1. Voor zover deze voorwaarden niet volledig zijn is uiteraard het Nederlands recht van toepassing.